Mål: F 3656-14

Avgörande

Fråga om fördelning av kostnaderna för utförande och drift av en gemensamhetsanläggning i form av en väg (15 § anläggningslagen).
Vilka kriterier lämpar sig för uppdelnig mellan fritids- och permanentboende?