Mål: P 3455-14

Avgörande

Fråga om altan utgör tillbyggnad till komplementbyggnad. Vidare fråga om markhöjning skett utöver beviljat marklov.