Mål: M 4234-14

Avgörande

Fråga om den kommunala nämnden haft fog för sitt beslut att förelörelägga en fastighetsägare att inom strandskyddat område upphöra med att klippa gräs,ta bort planterade vresrosor och att placera ut parkbänkar.Också fråga om nämnden haft fog för sitt beslut att utreda frågan och bedriva tillsyn samt att ta ut tillsynsavgift.