Mål: P 2967-14

Avgörande

Beräkning av byggnadshöjd med utgångspunkt i allmän plats medelnivå invid tomten samt tolkning av detaljplans föreskrift om tillåten byggnadsarea.