Mål: M 5983-14

MÖD 2014:30

Vägledande avgörande

En miljöorganisation har ansetts ha rätt att överklaga i ett ärende som rör tillsyn över vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har undanröjts och målet återförvisats för fortsatt handläggning.