Mål: P 3075-14

Avgörande

Fråga om beräkning av byggsanktionsavgift.