Mål: P 11236-13

Avgörande

Detaljplan har godkänts trots att den skulle kunna medföra viss begränsad trafik av skogstransporter på en tänkt lokalgata.