Mål: F 1447-14

Avgörande

I mål om fastighetsreglering har mark- och miljödomstolen felaktigt konstaterat att yrkande om tillskapande av servitut framställts först i mark- och miljödomstolen och därför felaktigt avvisat yrkandet. Målet har återförvisats dit.