Mål: P 2118-14

Avgörande

Grannar, som inte var gränsgrannar, har ansetts ha rätt att överklaga bygglov till garage när avståndet mellan fastigheterna endast var 20 m och uppförandet av garaget skulle komma att påverka havsutsikten. Målet återförvisades till länsstyrelsen för prövning i sak.