Mål: M 3177-14

Avgörande

Strandskyddsdispens har sökts för uppförande av brygga inom område som omfattas av en byggnadsplan som fastställts före 30 juni 1975. Eftersom länsstyrelsen beslutat utvidga strandskyddet till att omfatta vattenområden intill 100 m från strandlinjen gäller strandskydd där sökanden vill bygga bryggan (se 10 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken). Skäl att meddela dispens från strandskyddet saknas.