Mål: P 11115-13

Avgörande

En ekonomisk förening ansökte om bygglov för ändrad användning av bostadshus som lokal för mindre verksamhet. MÖD konstaterade att gällande plan medger även annan verksamhet än bostad i begränsad omfattning och bedömde att verksamheten inte torde medföra olägenheter i området och inte heller på annat sätt ansågs olämplig. Bygglov beviljades.