Mål: M 7834-14

Avgörande

I ett mål om tillstånd till att hålla 150 duvor i ett villaområde har Mark- och miljööverdomstolen endast ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att tidpunkten för när verksamheten ska ha upphört har flyttats fram.