Mål: M 9233-13

Avgörande

Tillstånd till bergtäkt vid Ardalsberget utanför Göteborg har givits med skärpta villkor.