Mål: P 11862-13

Avgörande

Lucktomt vid vattnet har inte ansetts sakna betydels för strandskyddets intressen. Detaljplan som upphäver strandskyddet har därför upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.