Mål: F 11610-13

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Fråga om det förelegat skäl att häva det klandrade beslutet på den grunden att beslutet innebär att föreningen bedriver verksamhet som är främmande för ändamål som samfälligheten ska tillgodose.