Mål: P 3451-14

Avgörande

Det är oklart om underinstansernas prövning verkligen omfattat en komplementbyggnad med placering enligt beviljat bygglov. Målet har återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.