Mål: M 740-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat ett utsläppsvillkor avseende VOC från ett oljeraffinaderi.