Mål: M 9141-13

Avgörande

Föreläggande om återställande av vattenområde har upphävts eftersom föreläggandet har ansetts otydligt utformat.