Mål: P 7998-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte ska meddelas för uppförande av förskola då marken med hänsyn till närheten till jordbruksverksamhet inte kan anses lämplig för bebyggelse.