Mål: M 9742-13

Avgörande

Fastställande av slutliga villkor för befintlig och utökad fiskberedningsverksamhet. För att anpassa verksamheten till de nya begränsningsvärdena har bestämts att dessa värden inte träder i kraft förrän ett år efter det att domen vunnit laga kraft.