Mål: P 8269-13

Avgörande

Bygglov har sökts för installation av uttagsautomat, vilket är att bedöma som en fasadändring. Nyttjande av automaten har bedömts vara nyttjande av en tjänst och inte användning av byggnaden. Det är därför inte möjligt att med stöd av plan- och bygglagen ställa krav på tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Länsstyrelsens beslut om återförvisning till byggnadsnämnd har fastställts.