Mål: M 840-14

Avgörande

Fråga om tillsyn med anledning av att stenar ska ha lagts ut i en pirformation i vattenområde. Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansernas bedömning att det inte är klarlagt vem som lagt dit stenarna och att det därför inte är möjligt att förelägga om rättelse att forsla bort dem.