Mål: P 10894-13

Avgörande

Detaljplan för enskild fastighet i Kiruna har inte ansetts angå LKAB på ett sådant sätt att bolaget haft rätt att överklaga antagandebeslutet.