Mål: P 11844-13

Avgörande

Fråga om beräkning av byggsanktionsavgift.