Mål: M 8353-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte krävts strandskyddsdispens för inglasning av en befintlig uteplats.