Mål: F 6873-13

Avgörande

Innehavare av ledningsrätt för jordkabel är, med anledning av att Sydvästlänken korsar jordkabeln, att se som känd sakkägare och borde ha kallats till ledningsrättsförrättningen avseende Sydvästlänken. Felet har ansetts kunnat läkas av mark- och miljödomstolen varför målet återförvisas dit.