Mål: P 11322-13

MÖD 2014:25

Vägledande avgörande

Tidigare påförd byggnadsavgift för olovligt byggande har inte ansetts utgöra hinder mot utdömande av vite fär ouppfyllt rivningsföreläggande avseende samma byggnad.