Mål: F 9297-13

MÖD 2014:26

Vägledande avgörande

Fråga om ersättning för rättegångskostnader till part som är yrkesverksam som jurist och i målet fört sin egen talan. Någon reell kostnad för ombudsarvode anses inte ha uppkommit. Skälig ersättning har utgått för eget arbete och tidsspillan i anledning av rättegången.