Mål: M 11664-13

Avgörande

MMD hade avvisat talan om skärpt bullervillkor för vindkraftverk med hänvisning till att villkoret redan ändrats i underinstans. MÖD fann att yrkandet avsåg ytterligare justerat villkor och därför inte borde ha avvisats. - Även fråga om förlängning av tid för ingångsättning (MB 24:2 st 2).