Mål: M 1709-13

Avgörande

En miljönämnd har beslutat att inte utreda en hyresgästs klagomål beträffande buller från angränsande lägenhet. Efter överklagande har länsstyrelsen undanröjt beslutet och visat ärendet¨åter till nämnden för utredning av klagomålet. Fråga om länsstyrelsens beslut gått nämnden emot och sålunda varit överklagbart.