Mål: P 1115-14

Avgörande

Fråga om hinder att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på grund av krav på planläggning genom detaljplan.