Mål: P 11083-13

Avgörande

Fråga om en uppbyggnad för trapphus och hiss är att bedöma som volymskapande tillbyggnader och att hinder mot bygglov därmed föreligger på grund av den befintliga byggnadens planstridighet