Mål: M 5165-14

Avgörande

Länsstyrelsen förelade verksamhetsutövare vid löpande vite 25 miljoner kr i månaden att innehålla visst riktvärde avseende användning av etanol vid osttillverkning. Länsstyrelsen beslöt även att föreläggandet skulle gälla omedelbart oavsett om det överklagades (verkställighetsförordnande). MÖD fann skäl att ifrågasätta det höga beloppet och inhiberade föreläggandet