Mål: M 6482-13

Avgörande

MÖD fann att flytläns med bottenansluten geotextilskärm inte var nödvändig vid mindre omfattande muddringsarbete invid Årsta brygga. Istället föreskrevs ett begränsningsvärde för suspenderande ämnen i vattnet.