Mål: F 9751-13

Avgörande

Fråga om vilket krav på utredning och bevisning som ska ställas vid upphävande av servitut då servitutet på grund av ändrade förhållanden inte behövs för den härskade fastigheten eller om nyttan är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten.