Mål: P 11481-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bestämt byggsanktionsavgift med utgångspunkt från den rivna byggnaden sanktionsarea. Skäl för att låta bli att ta ut avgift eller att sätta ned avgiften har inte ansetts föreligga.