Mål: M 9975-13

Avgörande

Svea hovrätt har fastställt ett beslut av Va-nämnden att förbjuda kommunen att stänga av vattentillförseln till en fastighet och att ogilla fastighetsägarens krav på skadestånd från kommunen.