Mål: F 1026-13

MÖD 2014:22

Vägledande avgörande

Fastighetsbestämning. Fråga om ett olokaliserat färdselservitut blivit lokaliserat. Även fråga om det finns skäl att begränsa servitutet genom fastighetsreglering.