Mål: F 9964-13

Avgörande

Vid aktuell klyvning har det ansetts skäligt att fördela förrättningskostnader med 40/60.