Mål: P 4032-14

Avgörande

Skäl att meddela inhibition har ansetts föreligga.