Mål: P 4036-14

Avgörande

MÖD har funnit att det mot bakgrund av gällande detaljplans begränsning av hushöjd och höjden på en byggnad enligt bygglov finns skäl att ifrågasätta om avvikelsen mot den gällande detaljplanen i fråga om hushöjd är en sådan mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. MÖD har vidare funnit att skälen är tillräckligt starka för inhibition.