Mål: M 9186-13

Avgörande

Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för brygga har inte ansetts föreligga