Mål: M 813-14

Avgörande

VA-mål. Då anvisad förbindelsepunkt är förenlig med bestämmelserna i vattentjänstlagen har inte det kommunala VA-bolaget någon skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för dagvatten tillsammans med övriga serviser.