Mål: M 10393-13

Avgörande

I Mark- och miljööverdomstolen har framkommit att prövotidsredovisningen innehållit felaktiga beräkningar. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.