Mål: M 11012-13

MÖD 2014:14

Vägledande avgörande

Fråga om fastighetsägares efterbehandlingsansvar enligt 10. kap miljöbalken i ett fall där det inte funnits någon verksamhetsutövare som kunnat göras ansvarig för avhjälpande av föroreningsskada.