Mål: M 1002-14

MÖD 2014:27

Vägledande avgörande

Krav på återställandeåtgärder vid icke dispensgiven byggnadtion inom strandskyddsområde är inte föremål för preskription.