Mål: P 9823-13

Avgörande

Fråga om anmälan enligt plan- och bygglagen av olovliga åtgärder avseende renovering av byggnad som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplanen.