Mål: P 7853-13

Avgörande

Fråga om förutsättningar förelegat för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL för ändrad användning av del av bostadshus med hänsyn till att den åtgärd som bygglovet avser ska vara tillfällig.