Mål: P 11813-13

Avgörande

Bygglov har upphävts då lovgiven bebyggelse ansågs stå i strid med illustrationskarta och ett kvalitetsprogram vilka detaljplane-bestämmelser direkt hänvisar till.