Mål: M 7502-13

Avgörande

I tillstånd till muddring av Torne älv har Gränsälvskommissionen fastställt att arbetena ska vara slutförda senast den 31 december 2013. Efter ansökan av kommunen har Mark- och miljööverdomstolen medgett förlängning av arbetstiden till utgången av 2014.